Home » Нормативні документи

Школа №280

Школа І-ІІІ ступенів №280 Дарницького району м.Києва – навчальний заклад з українською мовою навчання, який включає три ступені освіти:

1- 4 класи – початкова школа

5 – 9 класи – основна школа

10 -11 класи – старша школа

Педагогічний колектив нашої школи – це професіонали високого рівня, які створюють сприятливі умови для всебічного розвитку дітей, надають широкі можливості для реалізації їх здібностей через навчання, виховання, науково-дослідницьку та творчу роботу.

Ми пропонуємо:

Для навчання:

 • інтерактивні методи навчання
 • кваліфікованих вчителів
 • затишні класи
 • спортивний зал
 • два комп’ютерних класи
 • англійську мову з 1 класу
 • основи інформатики з 2 класу
 • німецьку мову з 5 класу

Навчання за напрямками:

З десятого класу профільне навчання у філологічному (українська мова) класах.

Для дозвілля та відпочинку:

 • чудову бібліотеку
 • гуртки різноманітних напрямків
 • спортивні секції
 • екскурсії містами України
 • тематичні екскурсії.

Нормативні документи

 

 «Схвалено»
педагогічною радою,
протокол №10 від 29.11.2018 р.
«Затверджено»
наказом  № 436 від 30.11.2018 р.

 

Положення
про контрольно-пропускний 
режим школи,
правила поведінки відвідувачів у будівлі

школи I-III ступенів № 280 міста Києва

«Узгоджено»
на загальному засіданні батьківської ради,
протокол № 3 від 29.11.2018 р.

1.Загальні засади

1.1. Дане Положення розроблено у відповідності до статті 26 Закону України «Про освіту», згідно якої забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений орган та керівника навчального закладу, Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

1.2. Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи. Пропускний режим в будівлі школи передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи і визначає порядок пропуску учнів, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи.

 

1.3. Охорона приміщень забезпечується сторожами школи.

1.4. Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщені покладається на:

– Директора школи (або особу що його заміщує в даний момент).

– Заступника директора (чергового адміністратора).

– Заступника директора з господарчої роботи (або завідуючого господарством).

– Сторожа.

1.5. Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для всіх працівників які постійно або тимчасово працюють у школі, учнів та їх батьків або осіб які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території школи.

1.6. З метою ознайомлення відвідувачів школи з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів дане Положення розміщується на сайті школи та стендах у вестибюлі першого поверху будівлі школи.

2.Контрольно-пропускний режим для учнів школи.

2.1. Учні школи проходять в будівлю школи через центральний вхід.

2.2. Початок навчальних занять о 8.30 годині.

2.3. Учні зобов’язані прибути до школи не пізніше 8.20 год.

2.4. Учні чергового класу повинні прибути до школи о 8.00 год.

2.5. За наказом директора школи, у разі виробничої необхідності, час початку навчальних занять може змінюватись. В таких випадках на уроки необхідно приходити за 15 хвилин до їх початку.

2.6. Пропуском для учнів слугує щоденник, учнівський квиток.

2.7. Виходити зі школи учням до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу чергового адміністратора, обов’язкової присутності класного керівника, медичної сестри та у супроводі батьків.

2.8. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і у супроводі вчителя.

2.9. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно розкладу занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

2.10. Під час канікул учні проходять у школу згідно плану заходів з учнями на канікулах, затвердженому директором школи у супроводі вчителя, який проводить захід.

2.11. Учні школи не мають права знаходитися в будівлі школи та на її території після закінчення навчальних занять, позаурочних заходів без дозволу адміністрації школи, присутність працівника школи обов’язкова.

2.12. У разі запізнення без поважної причини учні допускаються до занять з дозволу чергового адміністратора, старшого чергового вчителя або класного керівника.

2.13. У випадку порушення дисципліни чи правил поведінки учнів може бути проведена бесіда черговим адміністратором, черговим вчителем, класним керівником.

2.14. До школи учні заходять в одязі ділового стилю прийнятному для відвідування державних громадських установ.

2.15. В приміщенні та на території школи суворо заборонено: куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Інформація про дані правопорушення надається до органів управління внутрішніх справ МВС України.

 

3.Контрольно-пропускний режим для працівників школи.

3.1. Адміністрація школи та інші працівники школи мають змогу проходити та знаходитись у приміщенні школи у відповідності до Статуту школи та внутрішкільного розпорядку, наказів директора школи.

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи за 15-20 хвилин до початку роботи, на перший урок не пізніше 8.15 години.

3.3. В окремих випадках, у відповідності з розкладом занять, затвердженим директором школи, уроки конкретного педагога можуть починатись не з першого уроку. В даному випадку та інших конкретних випадках педагог зобов’язаний прийти до школи не пізніше ніж за 15-20 хвилин до початку уроку.

3.4. Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу, але не пізніше 8.10 год.

3.5. По закінченні занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають на подвір’ї школи.

3.6. Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового сторожа про час запланованих зустрічей з батькам.

3.7. Всі інші працівники школи приходять в школу у відповідності графіка роботи.

 

4.Контрольно-пропускний режим для батьків учнів або осіб які їх замінюють.

4.1. Батьки учнів проходять до будівлі школи через центральний вхід.

4.2. Батьки учнів проходять у будівлю школи при наявності документів державного зразку, що підтверджують їх особу. Документ пред’являється в розвернутому вигляді сторожу.

4.3. Батьки, або особи які їх замінюють реєструються у «Журналі обліку відвідувачів», де зазначають своє прізвище ім’я по-батькові, та прізвище ім’я вчителя або адміністратора до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас в якому вона навчається. Сторож звіряє інформацію батьків, або осіб які їх замінюють із списком класу та з’ясувавши мету приходу пропускає у приміщення школи.

4.4. З учителями батьки зустрічаються за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках під час перерви.

4.5. Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити сторожа про прихід батьків, а також про час та місце зустрічі з батьками.

4.6. Батькам або особам не дозволяється проходити до школи з габаритними сумками чи валізами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового сторожа і в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл їх оглянути.
4.7. Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий в години прийому адміністрації школи або за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації, про що чергового сторожа  інформують заздалегідь.

4.8. У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів або осіб які їх замінюють, черговий сторож з’ясовує мету їх приходу і пропускає у будівлю школи тільки з дозволу адміністрації з обов’язковою реєстрацією у журналі відвідувачів.

4.9. Батьки або особи які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих виняткових випадках (негода тощо) проходять до вестибюлю школи не далі поста чергового сторожа і в межах його огляду.

5.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів школи.

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю школи через центральний вхід.

5.2. Особи не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують школу за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором школи (особою, що його заміняє) і записом у «Журналі обліку відвідувачів».

5.3. Посадові особи, які прибули до школи з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу та супроводжуються до директора або заступника директора школи з обов’язковою відповідною реєстрацією в журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю школи за дозволом адміністрації школи, та за списками учасників і при наданні документу, що засвідчує особу.

5.5. На прийом до директора школи в дні прийому або за викликом, відвідувачі пропускаються до школи в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатись до чергового сторожа або чергового адміністратора.

5.7. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням сторожа надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення проносу в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів – черговий сторож затримує відвідувача і доповідає про випадок черговому адміністратору та директору школи (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі школи, черговий сторож діє за вказівками  чергового адміністратора чи директора школи або його заступника.

6.Контрольно-пропускний режим для автотранспортних засобів.

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи встановлюється дозволом адміністрації школи.

6.2. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи заборонено, крім випадків вказаних в п.7.1, 7.2.

 

7.Правила поведінки відвідувачів школи.

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи зобов’язані:
  7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів школи.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками школи їх службових обов’язків.

 7.1.5. Повідомляти секретаря про свою явку до школи за викликом директора.

7.1.6. До запрошення в кабінет директора знаходитись на місці, вказаному секретарем.

7.1.7. Ставитись бережливо до майна школи, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.8. При вході до будівлі школи відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відео записуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у сторожа – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі школи.

7.2. Відвідувачам школи забороняється:

7.2.1. Знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях школи без дозволу на те адміністрації, сторожа чи вчителя.

 7.2.2. Виносити з приміщення школи документи, інформації які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у приміщення школи алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок.

7.2.5. Курити в приміщенні та на території школи.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю.

7.2.7. Бути присутнім на зборах та інших шкільних заходах з включеним мобільним телефоном.

 7.2.8. Входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою у роті, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

7.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів школи за порушення даного Положення:
  7.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження працівником школи і, як наслідок, відмова у пропуску до приміщень школи.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства.

7.3.3. У випадку навмисного чи не навмисного пошкодження або знищення майна школи на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 1. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння даних предметів.

8.1. Прохід осіб в приміщення школи з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення тощо).

8.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів де передбачено наявність табельної зброї але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

8.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

9.1. Працівники засобів масової інформації які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків пропускаються в будівлю школи за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення та за наявності дозволу управління освіти та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

9.2. Представники засобів масової інформації які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні школи з метою виконання посадових обов’язків пропускаються лише після перевірки документів котрі підтверджують їх особу за наявності дозволу управління освіти та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

 1. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях школи.

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення школи черговим сторожем  для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора школи чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

 1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

11.1. Пропускний режим в будівлі школи на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного Положення.

 1. Порядок евакуації працівників, співробітників і відвідувачів школи з приміщень та порядок їх охорони.

12.1. Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів школи з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок їх охорони розробляються адміністрацією школи, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електричної безпеки.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні школи евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні школи на видному і доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів в приміщення школи припиняється.

12.4. Працівники школи і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск в будівлю школи.

Пам’ятка
ознайомлення батьків про відповідальність за утримання,
виховання та навчання малолітніх, неповнолітніх дітей

Витяги з нормативно-правових актів України щодо відповідальності батьків за невиконання обов’язків по вихованню дитини

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ст. 52 Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.
ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ
ст. 59 Відповідальність батьків за розвиток дитини
1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв; сприяти здобуттю дітьми освіти в закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
З метою стабілізації криміногенної ситуації в підлітковому середовищі, профілактики правопорушень, злочинів, скоюваних підлітками та стосовно них, запобігання заподіянню шкоди здоров’ю дітей, а також їх фізичному, інтелектуальному, психічному, духовному та моральному розвитку, керуючись Конвенцією ООН про права дитини від 20.11.1989, ратифікованою постановою Верховної ради України від 27.02.1991 №789 – XII, частиною 3 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 25, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.1.Обмежити перебування дітей та молоді (осіб, які не досягли 16-річного віку) в громадських місцях (на об’єктах, які призначені для забезпечення доступу до мережі Інтернет, у комп’ютерних клубах, закладах громадського харчування: ресторанах, кафе, літніх майданчиках, спеціалізованих підприємствах торгівлі, призначених для реалізації алкогольної продукції, пива, слабоалкогольних напоїв, у розважальних закладах та будинках культури, у парках, в інших громадських місцях, перебування в яких може завдати шкоди здоров’ю дітей та їх розвитку) в нічний час без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють: дітей віком до 14 років – після 22 години до 06 години ранку, молоді віком від 14 до 16 років – після 23 години до 06 години ранку
У разі виявлення порушень, передбачених пунктом 1 цього рішення, за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, – притягувати їх до адміністративної відповідальності в порядку статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закон України «Про загальну середню освіту»
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту
1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України
3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 56. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Закон України «Про охорону дитинства»
Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини
Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.
Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.
Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів.
Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей.
Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України.
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.
У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ст. 180 За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).
ст. 184 ч. 1. Систематичне ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.
ст. 184 ч. 2. Передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення по ч.1 цієї статті.
ст. 184 ч. 3. За вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.
ст. 184 ч. 4. До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років і відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу не є суб’єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст. 32 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

Цивільний кодекс України
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.
1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, – якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.
1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану шкоду самостійно на загальних підставах.
2. У разі відсутності у малолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої неї шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальниками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини …

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей
Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України (2001-05, 2002-05), якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальний кодекс України
Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, – карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Сімейний кодекс України
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.
3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.
4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.
5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

 

Запам’ятайте! Закон зобов’язує Вас, шановні батьки, брати активну участь у вихованні ваших дітей і притягує Вас до юридичної відповідальності за не виконання своїх батьківських обов’язків або за ухиляння від участі у вихованні своїх дітей.

 

 

 

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Виставка «Блокпост Пам`яті. Дарниця» Флешмоб учнів школи 280, хореограф Гомонова Анастасія

Відео до дня народження Ліни Костенко

Hostpro