Home » 2017 » Листопад

Monthly Archives: Листопад 2017

Школа №280

Школа І-ІІІ ступенів №280 Дарницького району м.Києва – навчальний заклад з українською мовою навчання, який включає три ступені освіти:

1- 4 класи – початкова школа

5 – 9 класи – основна школа

10 -11 класи – старша школа

Педагогічний колектив нашої школи – це професіонали високого рівня, які створюють сприятливі умови для всебічного розвитку дітей, надають широкі можливості для реалізації їх здібностей через навчання, виховання, науково-дослідницьку та творчу роботу.

Ми пропонуємо:

Для навчання:

 • інтерактивні методи навчання
 • кваліфікованих вчителів
 • затишні класи
 • спортивний зал
 • два комп’ютерних класи
 • англійську мову з 1 класу
 • основи інформатики з 2 класу
 • німецьку мову з 5 класу

Навчання за напрямками:

З десятого класу профільне навчання у філологічному (українська мова) класах.

Для дозвілля та відпочинку:

 • чудову бібліотеку
 • гуртки різноманітних напрямків
 • спортивні секції
 • екскурсії містами України
 • тематичні екскурсії.

Освітні програми, що реалізуються у закладі

Навчально-виховний процес у школі організовано відповідно до  Законів України «Про освіту»  та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011          № 462, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів Україні від 14.01.2004  № 24  та від 23.11.2011 № 1392, Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 11.09.2009 № 854), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів  та організації навально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Згідно з листом  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»робочий навчальний план школи складено:

 

 

№ додатку робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України
1 1- 4

 

з українською мовою навчання

 

Додаток № 1 Типового навчального плану початкової школи з  українською мовою навчання (наказ МОНмолодьспорту України від  10.06.2011 р. № 572, зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460)
 2 5– 7,

8-В

 

з українською мовою навчання Додаток № 10 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від    03.04.2012р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465,від 08.03.2015 № 518)
4 8-А, Б,

9-А, Б, В

 

з українською мовою навчання

(поглиблене вивчення української мови та літератури)

Додаток № 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від    03.04.2012р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465,від 08.03.2015 № 518)
5 10 – 11 з українською мовою навчання,

філологічний напрям (українська філологія)

Додаток № 9 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню (наказ МОН України від 27.08.2010 р.  № 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від29.05.2014 № 657,від 08.03.2015 № 518)

 

Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

Інваріантна складова робочого навчального плану забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні та факультативні заняття, вивчення курсів за вибором.

 

За рахунок годин варіативної складової  заплановано вивчення таких предметів:

 

Клас Предмет К -сть годин
1 Комп’ютер– мій друг і помічник 1
5 Мій Київ 1
5-6 Етика 1
8-а, б Німецька мова 2
9 Німецька мова 1
10-11 Німецька мова 1,5

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано

збільшення годин на вивчення таких предметів:

 

Клас Предмет К -сть годин
1-    4 Українська мова 1
6 Англійська мова 1
7 Українська мова 1
8 Українська мова 2
8 Українська література 1,5
9 Українська мова 2
9 Українська література 1

 

факультативи, курси за вибором

 

Клас Назва факультативу, курсу за вибором К – сть годин
7 Креслення 1
10 Історія України 0,5
10-11 Стилістика української мови 1
10-11 Література української діаспори 0,5
10-11 Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем 1
10-11 Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп’ютера 1

 

Індивідуальні заняття

 

Клас Предмет К -сть годин
2 – 4 Математика 1
5 Математика 0,5
6,7 Математика 1
6 Українська мова 0,5
10-11 Математика 0,5

 

Освітня галузь «Мови і літератури»у початковій школі з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і читання)»,  «Іноземна мова»;

 • освітні галузі «Математика», «Природознавство» через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство»;
 • освітня галузь «Суспільствознавство» з 3 класу відповідає навчальному предмету «Я у світі»;
 • освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» – навчальним предметам «Основи здоров’я» та «Фізична культура»;
 • освітня галузь «Технології» реалізується з 1 класу через предмет «Трудове навчання», у 2-4 класах через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика»;
 • освітнягалузь«Мистецтво»реалізуєтьсянавчальними предметами «Образотворчемистецтво» і «Музичнемистецтво».

За рахунок годин варіативної складової в 1-х класах передбачено вивчення курсу «Комп’ютер – мій друг і помічник», у 2 – 4 класах збільшено кількість  годин на вивчення української мови.

Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено вивчення англійської мови з 1-го класу.Друга іноземна мова (німецька) починає вивчатися з 5 класу (за рішенням педради,  протокол № 3 від 22.05.2017).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва від 12.04.2005 р. № 119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ» у 5-х класах  запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ».

За рахунок годин варіативної складової введено вивчення етики у 5 – 6 класах.

Освітня галузь «Мистецтво»у 5 – 7 класах реалізується навчальними предметами  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології»у 5 – 8 класах реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2015 року № 518 назву предмету «Світова література» змінено на «Зарубіжна література».

Зважаючи на профіль школи І-ІІІ ступенів № 280 цикл профільних предметів, за рішенням педради (протокол № 3 від 22.05.2017 р.), включає поглиблене вивчення української мови та літератури з 8 класу та продовження поглибленого вивчення у 9 класі. Відповідно до цього збільшено години за рахунок варіативної складової на вивчення української мови та літератури у 8-А, Б та  9-х класах.

Також збільшено години за рахунок варіативної складової на вивчення української мови та літератури у 8-В класі.

Цикл профільних предметів сформований з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження (години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаженняучнів) та загальної кількості годин у межах, встановлених Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня(додаток № 9), затвердженими наказом МОН України від  27.08.2010 № 834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

У 8-А, Б та  9-х класах з поглибленим вивченням української мови та літератури, у 10, 11 (профіль української філології) за рахунок варіативної складової продовжено вивчення другої іноземної мови – німецької.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин(5 – 7 класи – українська мова; 7 класи – хімія; 8 класи – українська література, історія України; 9 класи –  історія України, географія;  10 – 11 класи – історія України, людина і світ, художня культура, біологія, географія, захист Вітчизни, астрономія, екологія), будуть викладатися протягом навчального року за розкладом шляхом чергування по тижнях.

Освітні програми, що реалізуються у школі

У 2017-2018 навчальному році у школі І – ІІІ ступенів № 280 навчання буде здійснюватись в 1-11 класах за п’ятиденним робочим тижнем.

Мова навчання – українська.

Всього класів – 23 (1 – 4 класів – 9;  5 – 9 класів – 12;  10 – 11 – 2)

Всього учнів у школі –612

 

Навчально-виховний процес у школі організовано відповідно до  Законів України «Про освіту»  та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011          № 462, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів Україні від 14.01.2004  № 24  та від 23.11.2011 № 1392, Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 11.09.2009 № 854), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів  та організації навально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Згідно з листом  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»робочий навчальний план школи складено:

 

 

№ додатку робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України
1 1- 4

 

з українською мовою навчання

 

Додаток № 1 Типового навчального плану початкової школи з  українською мовою навчання (наказ МОНмолодьспорту України від  10.06.2011 р. № 572, зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460)
 2 5– 7,

8-В

 

з українською мовою навчання Додаток № 10 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від    03.04.2012р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465,від 08.03.2015 № 518)
4 8-А, Б,

9-А, Б, В

 

з українською мовою навчання

(поглиблене вивчення української мови та літератури)

Додаток № 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від    03.04.2012р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465,від 08.03.2015 № 518)
5 10 – 11 з українською мовою навчання,

філологічний напрям (українська філологія)

Додаток № 9 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню (наказ МОН України від 27.08.2010 р.  № 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від29.05.2014 № 657,від 08.03.2015 № 518)

 

Територія обслуговування, закріплена за школою

Практичний семінар для вчителів фізкультури по черлідингу

Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Виставка «Блокпост Пам`яті. Дарниця» Флешмоб учнів школи 280, хореограф Гомонова Анастасія

Відео до дня народження Ліни Костенко

Hostpro